Zákryt hviezdy asteroidom Itzigsohn - 20. august 2023

Dnešná noc bola čistučká a krásna tmavá. Pred svitaním sa mi podaril zákryt. Jasná hviezda, veľký pokles. Ako z učebnice.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 02:10:43,936 UTC +/- 0,008s; koniec o 02:10:45,019 UTC +/- 0,008s. Celková dĺžka zákrytu je 1,083s +/-0,011s.


www.astronomy.sk