Zákryt hviezdy asteroidom 2000 HF79 - 02. marec 2023

Konečne bolo pár dni pekne. Po niekoľkých neúspešných pokusoch prišiel pozitívny. A opät s ohybovými javmi. Je to fantastické, keď sa teoretická fyzika odzrkadlí v pozorovaní.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Difrakčné efekty počas zákrytu.
Začiatok zákrytu nastal o 22:50:56,8248 UTC +/- 0,005s; koniec o 22:50:57,7167 UTC +/- 0,005s. Celková dĺžka zákrytu je 0,8919s +/-0,007s.


www.astronomy.sk