Zákryt hviezdy asteroidom Martir - 08. júl 2023

Dnes sa podaril zákryt asteroidom Martir.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 21:52:13,330 UTC +/- 0,125s; koniec o 21:52:15,648 UTC +/- 0,125s. Celková dĺžka zákrytu je 2.318s +/-0.170s.


www.astronomy.sk