Zákryt hviezdy asteroidom Helamuda - 04. január 2023

Prvý tohtoročný pozitívne planétkový zákryt. Jasná hviezda, dobré pozorovacie podmienky umožnili veľmi krátky expozičný čas počas snímania. To bolo rozhodujúce pre zaznamenanie krásnych difrakčných javov.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Difrakčné efekty počas zákrytu.
Začiatok zákrytu nastal o 02:45:30,087 UTC +/- 0,002s; koniec o 02:45:31,020 UTC +/- 0,002s. Celková dĺžka zákrytu je 0,933s +/-0,002s.


www.astronomy.sk