Zákryt hviezdy asteroidom Seppina - 20. apríl 2023

Takmer po mesiaci mám pozitívny zákryt asteroidov. Počasie doteraz nebolo dosť dobré.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 19:19:17,523 UTC +/- 0,5599s; koniec o 19:19:22,730 UTC +/- 0,559s. Celková dĺžka zákrytu je 5,207s +/-0,849s.


www.astronomy.sk