Návody a články

Metódy fotenia - 18. január 2020

Metódy fotenia - 18. január 2020 Samotnému vzniku dobrej astronomickej fotografie predchádza nutná príprava. Je dôležité sa zorientovať v parametroch optických a fotografických prístrojov, ktoré máme k dispozícií; v ich používaní a možnostiach pripojenia k zvolenej fotografickej technike.

viac...

Astronomické okuláre - 05. marec 2020

Astronomické okuláre - 05. marec 2020 Základnou výbavou astronomického ďalekohľadu je okulár. Bez nich by sa nezaobišlo žiadne vizuálne pozorovanie cez ďalekohľad. Okuláre sú šošovkové optické sústavy umožňujúce skúmať pozorovaný objekt. Poďme sa pozrieť na princíp ako funfujú, na ich postupný vývoj od najstarších až po dnešné (často dosť komplikované) konštrukcie, ich rôzne druhy a účel použitia.

viac...

Vzájomné úkazy Jupiterových mesiačikov - 20. február 2015

Vzájomné úkazy Jupiterových mesiačikov - 20. február 2015 Určite poznáte štyri najväčšie Jupiterove mesiace. No viete, že sme v období, keď sa vzájomne zakrývajú a jeden druhému tienia v pohľade na Zem? Nie, tak si prečítajte o týchto úkazoch viac...

viac...

Planétkové zákryty - 19. február 2019

Planétkové zákryty - 19. február 2019 Cez minuloročné vianočné sviatky som pripravil článok o planétkových zákrytoch. Ak neviete čo to je alebo by ste si to chceli vyskúšať, tento krátky článok vám pomôže (aspoň dúfam).

viac...
www.astronomy.sk