Zákryt hviezdy asteroidom Fanny - 07. júl 2023

Veľmi slabá hviezda, slabý pokles, komplikovaný zákryt.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 23:53:08,1 UTC +/- 1,1s; koniec o 23:53:11.1 UTC +/- 1,1s. Celková dĺžka zákrytu je 3,0s +/-1,6s.






www.astronomy.sk