Zákryt hviezdy asteroidom Desiderata - 12. november 2022

Dnešná noc úspešná. Podarilo sa mi odpozorovať zákryt s poklesom 0,3mag hviezdy asteroidom Desiderata. Kombinovaná jasnosť pri zákryte bola iba 13,0 mag. Vyžiadalo si to dlhý expozičný čas.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 17:50:28,624 UTC +/- 1,114s; koniec o 17:50:38,565 UTC +/- 1,114s. Celková dĺžka zákrytu je 9,941s +/-1,726s.


www.astronomy.sk