Zákryt hviezdy asteroidom 2000 WS38 - 19. marec 2024

Dnes v noci sa mi podaril stý pozitívny zákryt hviezdy asteroidom. Asteroid 2000 WS38 má iba zopár kilometrov v priemere. Obloha bola čistá, zákryt sa parádne podaril.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 19:05:16,389 UTC +/- 0,012s; koniec o 19:05:16,712 UTC +/- 0,012s. Celková dĺžka zákrytu je 0,323s +/-0,015s.


www.astronomy.sk