Zákryt hviezdy asteroidom Mizokami - 29. január 2024

Tak. Túto je to už tretí pozitívny planétkový zákryt počas tejto noci. Úplne excelentné. Je to už druhý hetrik počas jednej noci. A ešte aj s difrakčným efektom.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Difrakčné efekty počas zákrytu.
Začiatok zákrytu nastal o 02:26:25,823 UTC +/- 0,009s; koniec o 02:26:27,254 UTC +/- 0,009s. Celková dĺžka zákrytu je 1,431s +/-0,012s.


www.astronomy.sk