Zákryt hviezdy asteroidom Davegault - 21. január 2024

Druhý pozitívny zákryt tento rok. Slabá hviezda, relatívne malý pokles. Počasie bolo priaznivé.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 22:47:23,296 UTC +/- 0,074s; koniec o 22:47:24,975 UTC +/- 0,074s. Celková dĺžka zákrytu je 1,679s +/-0,103s.


www.astronomy.sk