Zákryt hviezdy asteroidom Holda - 20. január 2024

Prvý tentoročný planétkový zákryt. Dosť slabá hviezda, ale boli výborné podmienky. Dĺžka zákrytu cez 6s.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 19:42:37,727 UTC +/- 0,176s; koniec o 19:42:44,192 UTC +/- 0,176s. Celková dĺžka zákrytu je 6,465s +/-0,258s.


www.astronomy.sk