Zákryt hviezdy asteroidom Charydbis - 04. máj 2024

Celá apríl bolo nepriaznivé počasie, až teraz sa mi podaril ďalší plnétkový zákryt.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 20:21:15,703 UTC +/- 0,223s; koniec o 20:21:25,249 UTC +/- 0,223s. Celková dĺžka zákrytu je 9,546s +/-0,298s.


www.astronomy.sk