"

Zákryt hviezdy asteroidom Ninina - 18. september 2018

Toto je už piaty pozitívny planétkový zákryt tento rok.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 17:40:13.246 UTC +/- 0,020s; koniec o 17:40:28.362 UTC +/- 0,020s. Celková dĺžka zákrytu je 15,116s +/-0,020s.

Vaše meno
Váš email
www stránka
Tu napíšte Vašu správu
Napíš "3"
www.teleskopy-astro.sk