Zákryt hviezdy asteroidom Bianca (218) - 09. september 2015

Tento rok prvý pozitívny zákryt.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 00:26:38,205 UTC +/- 0,02s; koniec o 00:26:42,688 UTC +/- 0,02s. Celková dĺžka zákrytu je 4,48s +/-0,04s.


www.astronomy.sk