Sh2-103

Pozostatok supernovy Sh2-103 (Hmlovina Riasy) - 07. August 2013

Pozostatok supernovy Sh2-103 (Hmlovina Riasy) - 07. August 2013

viac...
www.astronomy.sk