Zákryt hviezdy asteroidom Ino - 12. september 2023

Dnes večer sa mi darilo. Druhý pozitívny zákryt. Zreteľný pokles pri jasnej hviezde. Tentoraz išlo o asteroid Ino.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 01:59:08,529 UTC +/- 0.03s; koniec o 01:59:15,496 UTC +/- 0.03s. Celková dĺžka zákrytu je 6.967s +/-0,04s.


www.astronomy.sk