Zákryt hviezdy asteroidom Alexandra - 14. august 2023

Posledné tri pokusy o pozorovanie mi prekazili mraky presne v čase zákrytu. Tentokrát všetko fungovalo. Aj počasie bolo priaznivé. Výsledkom je pozitívne pozorovanie zákrytu asteroidom Alexandra. Pokles bol opäť veľmi malý - iba 0,2 mag.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 19:19:32,54 UTC +/- 1,32s; koniec o 19:19:47,65 UTC +/- 1,32s. Celková dĺžka zákrytu je 15,11s +/-1,82s.


www.astronomy.sk