Zákryt hviezdy asteroidom Begonia - 14. jún 2023

Mám ďalší pozitívny zákryt. Cieľová hviezda bola veľmi slabá a blízko hviezd. Analýza bola dosť náročná.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 21:34:05,368 UTC +/- 0,782s; koniec o 21:34:11,630 UTC +/- 0,782s. Celková dĺžka zákrytu je 6,262s +/-1,147s.


www.astronomy.sk