Zákryt hviezdy asteroidom Aspasia - 21. júl 2023

Skvelá predpoveď, výborná pozorovacia poloha, jasná hviezda a aj počasie spolupracovalo. Vysledok je pekný a zreteľný zákryt asteroidom Aspasia.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 00:10:47,119 UTC +/- 0,004s; koniec o 00:10:53,577 UTC +/- 0,004s. Celková dĺžka zákrytu je 6,458s +/-0,006s.


www.astronomy.sk