Zákryt hviezdy asteroidom Fanatica - 12. november 2022

Krátky pozitívny zákryt hviezdy asteroidom Fanatica. Túto noc už druhý pozitívny zákryt.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 20:17:31,723 UTC +/- 0,016s; koniec o 20:17:31,723 UTC +/- 0,016s. Celková dĺžka zákrytu je 0,393s +/-0,021s.


www.astronomy.sk