Zákryt hviezdy asteroidom List'ev - 19. marec 2022

Tento mesiac sa mi darí. Toto je už štvrtý pozitívny zákryt tento mesiac. A celkovo mám také malé jubileum. Dosiahol som 50 pozitívnych pozorovaní planétkových zákrytov.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Analýza.
Začiatok zákrytu nastal o 22:59:49,310 UTC +/- 0,019s; koniec o 22:59:50,458 UTC +/- 0,019s. Celková dĺžka zákrytu je 1,148s +/-0,025s.


www.astronomy.sk