Zákryt hviezdy asteroidom Parthenope - 23. február 2022

Tento planétkový zákryt bol veľmi komplikovaný. Pokles bol iba 0,05mag. Musel som použiť dosť dlhý expozičný čas a minimálny gain. No výsledok - pozitívny. Som z toho šťastný.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 22:13:55,824 UTC +/- 0,535s; koniec o 22:14:08,396 UTC +/- 0,535s. Celková dĺžka zákrytu je 12,572s +/-0,848s.


www.astronomy.sk