Zákryt hviezdy asteroidom 2001 PP47 - 12. marec 2022

Takže mám dva "zásahy" počas jednej pozorovacej noci. Opäť. Je perfektné zachytiť dva zákryty. S mojou manželkou som odpozoroval oba.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Analýza.
Začiatok zákrytu nastal o 20:16:15,202 UTC +/- 0,050s; koniec o 20:16:15,900 UTC +/- 0,050s. Celková dĺžka zákrytu je 0,698s +/-0,069s.


www.astronomy.sk