Zákryt hviezdy asteroidom 2000 FL49 - 26. december 2020

A toto je druhý pozitívny zákryt z noci z 26. na 27. decembra 2020. Je to prvý zákryt hviezdy týmto asteroidom na svete. Bola to teda moja ďalšia „dvojitá“ noc.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 22:32:29,006 UTC +/- 0,050s; koniec o 22:32:29,552 UTC +/- 0,050s. Celková dĺžka zákrytu je 0,546s +/-0,050s.


www.astronomy.sk