Zákryt hviezdy asteroidom Pompeja - 26. december 2020

Počas tejto noci som zachytil dva pozitívne planétkové zákryty. Toto je je prvý z nich.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 22:10:35,010 UTC +/- 0,025s; koniec o 22:10:43,118 UTC +/- 0,025s. Celková dĺžka zákrytu je 8,108s +/-0,025s.


www.astronomy.sk