Zákryt hviezdy asteroidom 1975 SU1 - 07. august 2020

Mám nový pozitívny zákryt asteroid 1975 SU1. Priemer asteroid je minimálne 9,5km a bol to prvý zaznamenaný zákryt hviezdy týmto asteroidom na svete.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 21:16:30,497 UTC +/- 0,333s; koniec o 21:16:31,822 UTC +/- 0,333s. Celková dĺžka zákrytu je 1,325s +/-0,333s.


www.astronomy.sk