Zákryt hviezdy asteroidom Tokio - 09. december 2020

Nový pozitívny planétkový zákryt po dlhej dobe.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 05:19:36,312 UTC +/- 0,020s; koniec o 05:19:40,187 UTC +/- 0,020s. Celková dĺžka zákrytu je 3,875s +/-0,020s.


www.astronomy.sk