Infralaterálny oblúk

Infralaterálny oblúk - 14. júl 2009

Infralaterálny oblúk - 14. júl 2009 Dnes bolo na oblohe neobyčajné slnečné halo. Na oblohe boli perfektné mraky pre tento typ úkazov. Najskôr som videl iba opísané halo (Circumscribed halo), ale potom som si všimol malú časť väčšieho oblúka.

viac...
www.astronomy.sk