M15

Guľová hviezdokopa M15 - 12. november 2011

Guľová hviezdokopa M15 - 12. november 2011 Tu je môj druhý pokus tejto guľovej hviezdokopy. Rozdiel medzi verziou urobenou pred takmer 6 rokmi a tou dneškou je značný.

viac...

Guľová hviezdokopa M15 - 01. november 2005

Guľová hviezdokopa M15 - 01. november 2005 Moja prvá guľová hviezdokopa. Nachádza sa v súhvezdí Pegasus. Táto hviezdokopa je asi najhustejšia zo všetkých hviezdokôp v našej galaxii.

viac...
www.astronomy.sk