Zákryt hviezdy asteroidom Arlon - 26. september 2021

Po niekoľkých neúspešných pokusoch pokazených oblakmi jeden pozitívny zásah - asteroid Arlon.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 21"59"13,291 UTC +/- 0,050s; koniec o 21"59"14,6104 UTC +/- 0,050s. Celková dĺžka zákrytu je 1,319s +/-0,050s.


www.astronomy.sk