Zákryt hviezdy asteroidom 2000 AY101 - 14. jún 2021

Túto noc som sa snažil odpozorovať dva planétkové zákryty. Prvý s pravdepodobnosťou 2,8% a druh7 s 99,9%. Prvý bol pozitívny - možete sa pozrieť. Ale druhý nebolo možné odpozorovať skrz svitanie. Je to veľka škoda.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 23:12:59,197 UTC +/- 0,050s; koniec o 23:13:00,044 UTC +/- 0,050s. Celková dĺžka zákrytu je 0,847s +/-0,050s.

Vaše meno
Váš email
WWW stránka
Tu napíšte Vašu správu
Napíš "3"
www.teleskopy-astro.sk