Zákryt hviezdy asteroidom Goethe Link - 16. jún 2021

Ďalší úspešný planétkový zákryt. Priemer asteroidu je minimálne cez 10km.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 22:58:24,415 UTC +/- 0,050s; koniec o 22:58:26,604 UTC +/- 0,050s. Celková dĺžka zákrytu je 2,189s +/-0,050s.


www.astronomy.sk