Zákryt hviezdy asteroidom Normannia - 28. november 2018

Tak mám ďalší do zbierky.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 21:28:07.952 UTC +/- 0,500s; koniec o 21:28:14.835 UTC +/- 0,500s. Celková dĺžka zákrytu je 6,883s +/-0,500s.


www.astronomy.sk