Zákryt hviezdy asteroidom Hedwig - 26. júl 2018

Celkom jednoduché pozorovanie - vynikajúca výška, azimut a svetelnosť hviezdy. Avšak tento zákryt odhalil, že hviezda je dvojitá pretože niektorí pozorovatelia zaznamenali pokles svetelnosti v dvoch fázach. Ja som zaznamenal iba jeden, ale menší ako bola predpoveď.

Výsledky ďalších pozorovateľov sú dostupné na stránkach portálu Euraster.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 01:11:12.402 UTC +/- 0,02s; koniec o 01:11:17.691 UTC +/- 0,02s. Celková dĺžka zákrytu je 5,29s +/-0,04s.


www.astronomy.sk