Zákryt hviezdy asteroidom Tauntonia - 09. august 2018

Včera som zaznamenal pozitívny zákryt a dnes ďalší. Mám šťastie...

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 20:12:09.007 UTC +/- 0,400s; koniec o 20:12:17.758 UTC +/- 0,400s. Celková dĺžka zákrytu je 8,751s +/-0,400s.


www.astronomy.sk