SID monitor - 25. január 2012

Môj prvý pokus s rádio astronómiou.

Na jednom workshope, kde som mal prednášku o astronomickej fotografií, som si vypočul informácie o možnosti detekovať slnečné vzplanutia pomocou SID monitora. Po rozhovore s prednášateľom Rudom Slošiarom som sa rozhodol zapojiť sa do monitorovania aj ja a tak začal vznikať môj ďalší projekt. Zaobstaral som si potrebné vybavenie a spustil monitorovanie. Odľahlosť miesta mojej hvezdárne je vhodná pre minimálne lokálne rušenie a vhodne dopĺňa doteraz existujúcu sieť iných SID monitorov.

SID monitor
SID monitor
SID monitor
Podrobnejší článok o princípoch a možnostiach SID monitora je dostupný na stránkach Hvezdárne v Partizánskom.

Monitorovanie som spustil 1.1.2012. Prvý mesiac sa dolaďuje systém a od 1.2.2012 sa začne pravidelné denné meranie.
www.astronomy.sk