Základy a vymeravanie - 27. august 2010

Pred začatím stavby nového observatória som si musel zamerať polohu základov pod montážou. Orientácia bola veľmi dôležitá.


www.astronomy.sk