Zákryt hviezdy asteroidom Recogne (3365) - 02. jún 2017

Hatrik! Úplne neuveriteľné. Tri pozitívne planétkové zákryty počas jednej noci. A aj tento asteroid je väčší ako hovoril odhad - približne 25km namiesto doterajšieho predpokladu 17km.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 00:37:57,192 UTC +/- 0,15s; koniec o 00:37:59,875 UTC +/- 0,15s. Celková dĺžka zákrytu je 2,683s +/-0,3s.


www.astronomy.sk