Zákryt hviezdy asteroidom Hygiea (10) - 05 september 2014

Môj tohtoročný druhý pozitívny planétkový zákryt.

Začiatok tohto zákrytu bol počas svitania. Obloha bola už dosť presvetlená. Skrz túto skutočnosť som musel použiť infračervený filter 742nm pre zablokovanie slabo modrého svetla svitania. Ďalší problém bola expozičná doba. Svitanie pridávalo stále viac a viac svetla a sledovaná hviezda sa začala rýchlo strácať. Dokonca ešte aj počas samotného nahrávania záznamu som musel narýchlo meniť expozičnú dobu. Toto bolo naozaj komplikované pozorovanie.

Predpovedná mapa:


Svetelná krivka zo zaznamenaného videa.
Začiatok zákrytu nastal o 03:41:12.704 UTC +/- 0.1s; koniec o 03:41:29.370 UTC +/- 0.05s. Celková dĺžka zákrytu je 16,67s +/-0,15s.


www.astronomy.sk