"

Darujte 2% dane - marec 2007

Opäť je tu obdobie daní. Touto cestou Vás chcem poprosiť o Vaše 2% z daní pre amatérsku astrońomiu na Slovensku.

Nižšie sú uvedené formuláre pre daňový úrad. Stačí si ich stiahnuť, vyplniť a odovzdať na príslušnom daňovom úrade.
Ďakujem za Vašu ochotu prispieť k rozvoju astronómie na Slovensku.

Vyhlásenie za rok 2006

Potvrdenie o zaplatení dane
www.teleskopy-astro.sk